piątek, 14 czerwca 2024

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców
COPYRIGHT POLSKA

organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.Nowe technologie, cyfryzacja, digitalizacja, tablety, smartfony, blogi, czyli nowa cyfrowa rzeczywistość dotycząca coraz bardziej słowa oraz wszelkiego rodzaju dzieł wizualnych może wydawać się skomplikowana i trudna do zrozumienia dla twórców własności intelektualnej.

Potrzebne są skuteczne i dostosowane do realiów systemy ochrony skierowane do posiadaczy praw oraz działania umożliwiające użytkownikom dóbr intelektualnych legalne korzystanie z utworów i dzieł zarówno w świecie „analogowym”, jak i „cyfrowym”.

Taką rolę pełni z powodzeniem SAiW COPYRIGHT POLSKA, jako organizacja zbiorowego zarządzania (ozz), działająca na rzecz wydawców i twórców (zapraszamy do zakładki Zbiorowe zarządzanie w serwisie Wydawcy).

Nie ograniczamy się jednak jedynie do skutecznego wypełniania roli ozz. Jako unikatowa na rynku wydawniczym organizacja skupiająca zarówno wydawców książki, jak i wydawców prasy, a także twórców indywidualnych, zajmujemy stanowisko we wszystkich istotnych dla naszych członków aspektach dotyczących własności intelektualnej i rynków, na których oni działają.

Jesteśmy aktywni nie tylko w Polsce, ale dzięki przynależności do międzynarodowej federacji IFRRO mamy także wpływ na rozwiązania w Unii Europejskiej oraz na światowym forum własności intelektualnej jakim jest WIPO.

Zapraszamy do szczegółowego poznania zawartości naszego serwisu. 

KWARTALNIK SAIW CP
Copyright Clearance Center
International Authors Forum
IFRRO - International Federation of Reproduction Rights Organisations
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024